Usluge

Pored izrade mašina i opreme, naša kompanija pruža mnoštvo dodatnih usluga koje su dostupne svim našim klijentima

Obuka za upravljanje opremom

Nabavka rezervnih delova

Održavanje mašina i opreme

Novosti

Isporuka za Derma Pelet

Nedelja, 17.03.2019.

Još jedna u nizu isporuka za kompaniju Derma Pelet iz Novog Grada i njihovu novu liniju za proizvodnju drvenog peleta kapaciteta 1,5 tona po satu. Investitor je kompanija Printberry Distribution GMBH iz Austrije.


Isporuka za Rumuniju

Sreda, 06.03.2019.

Druga isporuka prema našem partneru u Rumuniji, kompaniji Agrovil. Isporučen je drugi deo opreme za proizvodnju peleta koji se sastoji od hladnjaka sa vibrositom i pratećom opremom i trakastog transportera od 4 metara.


Isporuka za Bugarsku

Nedelja, 24.02.2019.

Firmi Planeta-98 EOOD iz Polikrajišta u Bugarskoj isporučena linija za ceđenje ulja iz soje.


Isporuka za Ekonom d.o.o. Ušće

Četvrtak, 21.02.2019.

Firmi Ekonom d.o.o. iz Ušća isporučena dva mlina čekićara AMC-650 jačine 45 i 55kW. Ovi čekićari su specifični po tome što se prenos snage vrši preko klinastog remenja i rađeni su specijalno po zahtevu klijenta.


Nove isporuke za kompaniju Derma Pelet

Subota, 09.02.2019.

Obavljene još dve isporuke za kompaniju Derma Pelet iz Novog Grada. Ovog puta isporučili smo mlinove čekićare, ventilator vazdušnog transporta, segmente silosa, kao i bubanj roto sušare.


Saradnici